Překlady

Již více než 15 let zhotovuji překlady právních, technických, obchodních, marketingových, propagačních a jiných textů z němčiny do češtiny nebo z češtiny do němčiny.

Jako soudní tlumočník mohu rovněž zajistit úředně ověřený překlad, to především u dokumentů typu rodný, oddací, úmrtní list, vysvědčení, diplom, výpis z rejstříku trestů či z živnostenského rejstříku, soudní rozsudek, notářský zápis apod. Ověřený překlad se spojuje s originálem či jeho ověřenou fotokopií. Pokud tedy potřebujete překlad úřední, je zapotřebí dostavit se za mnou osobně a dokumenty předat. V ostatních případech mohu překlad dodat e-mailem.