Ceník

Cenu za překlad stanovuji podle rozsahu výsledného textu – počtu normostran (1 NS = 1800 znaků včetně mezer). Cena je jednotná za překlady do češtiny i do němčiny, 350 Kč/NS.

Neúčtuji žádnou přirážku za soudně ověřený překlad opatřený tlumočnickou doložkou. Neúčtuji žádné přirážky za práci o víkendech, svátcích či expresní překlad. Přirážku za odbornost účtuji jen u náročných textů požadovaných v krátkém termínu.

V případě rozsáhlejší zakázky nabízím množstevní slevu odstupňovanou dle objemu překládaného textu.

Nejsem plátcem DPH.