Podmínky

Pokud máte o mé služby zájem, kontaktujte mě e-mailem nebo telefonicky. Na požádání Vám zpracuji nezávaznou cenovou kalkulaci, k tomu je nutno zaslat text k nahlédnutí. Závazné objednávky (především většího rozsahu) přijímám e-mailem a vyhotovenou zakázku Vám předám rovněž elektronicky.

Podklady pro překlad se soudním ověřením je možno zaslat poštou nebo předat osobně. Prosím o zajištění ověřené fotokopie, pokud je to nutné (v případě, že daný dokument budete v budoucnu ještě potřebovat – tedy rodný list, vysvědčení, diplom apod.). Pro urychlení je možno zaslat naskenovaný dokument e-mailem a originál či ověřenou fotokopii dodat později.

V případě elektronického předání překladu zasílám současně s překladem fakturu se splatností 14 dnů.  Při fyzickém vyzvednutí ověřených překladů probíhá platba při předání v hotovosti.

Dodací lhůta je do druhého dne u kratších textů (ca. do 3 stran), u ostatních dle dohody a mé momentální vytíženosti, vždy ale v co nejkratším možném termínu.