O mně

Jsem absolventkou Filosofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, obor germanistika a klasická filologie. Během studia jsem absolvovala studijní pobyt na Universität Wien.

V roce 2003 jsem byla Krajským soudem v Brně jmenována soudním tlumočníkem pro jazyk německý.
Téhož roku jsem začala vyučovat a dodnes vyučuji německý jazyk na středních či jazykových školách.

Překladatelství se věnuji jako vedlejší činnosti na základě jmenovacího dekretu soudního tlumočníka Krajského soudu v Brně.